• "Semere-i hayat, hayırla yâd olunmaktır."

Kurucumuz

MERHUM HACI HİKMET KİLER

 

Semere-i hayat, hayırla yâd olunmaktır. 

(Hayatın Meyvesi Hayırlı Anılmaktır)

İbn’ül Emin Mahmut Kemal

 

Çocukların ve gençlerin eğitim ve öğretimlerinin her aşamasında bilimsel düşünme yöntemine sahip, bilgili, uygar, becerikli, milli ve manevi yönü kuvvetli insanlar olarak yetişmelerini sağlamak maksadıyla bu vakfı kuruyorum.

 12 Haziran 2007, Hikmet Kiler

11 Ocak 1941 yılında Bitlis’te doğdu. 15 yaşında çalışmaya başladığı Bitlis Sigara Fabrikası’ndan 1981 yılında emekli oldu. Daha sonra ticari hayatına Bitlis’te bakkal dükkânı açarak başlayan Hikmet Kiler, 1984’te ailesiyle birlikte İstanbul’a göç etti.

1994'den itibaren ticari faaliyetlerin sorumluluğunu oğulları Nahit, Vahit ve Ümit Kiler'e devreden Hikmet Kiler, Vefatına kadar Kiler Holding şirketlerinin Onursal Başkanlığını yaptı. 2000 Yılında Holding bünyesinde yaptırılan Hacı Hikmet Kiler Cami sonrasında sosyal projeleri bir vakıf altında toplayarak Hikmet Kiler Vakfı’nı oğulları ile birlikte kurdu.

Ticarette üretmek kadar paylaşmayı da temel prensip kabul eden ve Türkiye’nin eğitimsiz kalkınamayacağına inanan Hikmet Kiler; milli, manevi, bilimsel değerler ışığında yetişen bağımsız, hür düşünen bir gençliğin yetişmesine hizmet etmeyi vatani görev olarak kendine bir borç bildi. Hikmet Kiler’in Vakıf olarak ilk projesi de doğduğu topraklar olan Bitlis’e bir Fen Lisesi ve orada okuyan öğrencilerin konaklayacağı bir yurt tesis ettirmek oldu. Buradan mezun olup Üniversite kazanan öğrencilere maddi manevi desteklerini sürdürdü.

Hikmet Kiler Vakfı, yaşamında gerçekleştirdiği en büyük projelerden birisi oldu. Vakfın kurulması ile birlikte zamanla hayır işleri nicelik ve nitelik olarak giderek ivme kazanmaya başladı. 2007 yılında Hikmet Kiler’in öncülüğünde kurulan vakıf, onun niyet ve işaret ettiği değerler doğrultusunda yeni ve ayakları yere sağlam basan projelerle birlikte büyümeye devam ediyor.