• "Semere-i hayat, hayırla yâd olunmaktır."

Üç Aylar Takvimi

Ziyâd en-Numeyrî, Enes b. Mâlik'ten rivâyet ettiğine göre Peygamber Efendimiz Recep Ayı girdiğinde şöyle demiştir: "Allahım! Bize Receb ve Şaban'ı mübârek kıl ve bizi Ramazan'a kavuştur". [Hadis-i Şerif]"