• "Semere-i hayat, hayırla yâd olunmaktır."

Üç Aylar Takvimimizi İstifadenize Sunuyoruz

Mübarek 3 ayların ülkemize ve tüm insanlığı huzur, barış ve refah getirmesi temennimizle Üç Aylar takvimimizi istifadenize sunuyoruz.